Storyals Pro utbildningslösning

För att utbilda och hjälpa era medarbetare effektivt använda de olika verktygen i Microsoft 365, innehåller Storyals Pro unika utbildningslösning följande delar:

Storyals Pro utbildningsportal

Storyals Pro ger er en användarvänlig och modern utbildningsportal via LMS365, med en bred uppsättning funktioner för att ta ett aktivt grepp om lärande och uppföljning.

Tilldela utbildningsserier till enskilda medarbetare

Med Storyals Pro kan utvalda administratörer inom er organisation tilldela utbildningsserier till enskilda medarbetare eller grupper (detta är helt integrerat med er Active Directory). Deadlines, påminnelser och förfallodagar kan konfigureras för att stämma överens med er digitala strategi och pågående arbete för att öka användandet av Microsoft 365. 

Personliga portaler

Med Storyals Pro får medarbetare tillgång till personliga portaler där de kan se sina tilldelade utbildningsserier, deadlines och redan avklarade kurser och certifikat.

Integration in Microsoft Teams

Användare kommer åt Storyals utbildningsportalvideoserier och quiz direkt via Microsoft Teams.

Tillgång via mobilen, oavsett vart du befinner dig

Genom att utnyttja LMS365-appen kan användare komma åt Storyals utbildningserier vart som helst och alla digitala enheter.

Uppföljning och översikt

Genom att nyttja funktionaliteterna i Microsoft Power BI kan användare med särskild behörighet generera en översiktsvy på lärandet för hela organisationen.