Utbildningskoncept för team och organisationer

Användare får direkt tillgång till våra unika videoserier, baserade på verkliga situationer, där vi går igenom de olika digitala verktygen och apparna i Microsoft 365. Varje serie innehåller hög-kvalitativa utbildningsfilmer, story-baserade video-tutorials,  och praktiska exempel på hur de många verktygen används på bästa sätt. Serierna avslutas med frågebatterier som ytterligare förstärker inlärningen. När man är klar belönas man med ett certifikat som bevis på att man avslutat utbildningsserien.

Välj den lösning som passar just er organisation bäst – Storyals Lite, Storyals Pro eller Storyals LMS365.


Storyals Lite

Storyals Lite är det bästa alternativet om ni snabbt och enkelt vill erbjuda medarbetarna en lösning för kontinuerlig digital kompetensutveckling, och möjligheten att öka sin produktivitet i användandet av Office-apparna i Microsoft 365. Storyals Lite installeras i er egen Microsoft 365 miljö som en färdigpaketerad SharePoint-baserad kommunikationswebbplats med kontinuerligt uppdaterat innehåll. Medarbetare får vägledning i det stora utbud av Office-appar i Microsoft 365 genom ett antal story-baserade utbildningsserier. De får dessutom tillgång till produktbaserat utbildningsmaterial från Microsoft via Microsoft 365 learning pathways. I de olika utbildningsserierna får man lära sig mer om hur Office-apparna kan användas i verkliga arbetssituationer. Ni kan själva välja vilka serier era användare ska ha tillgång till, så att det är i linje med er digitala strategi. För att stärka lärandet innehåller varje utbildningsserie ett frågebatteri, där användaren får testa sin kunskap. När man gått igenom en hel utbildningsserie belönas man med ett certifikat. Storyals Lite finns tillgänglig via Microsoft AppSource – du hittar den här.

boka gratis demo


Storyals Pro

Storyals Pro är det självklara alternativet om er organisation letar efter en modern lösning för att mer aktivt driva ett förändrat arbetssätt och effektivt nyttjande av Office-apparna i Microsoft 365. Med Storyals Pro kan ni tilldela Storyals utbildningsserier till utvalda individer eller grupper, sätta deadlines och automatiska påminnelser. Användare ser de tilldelade utbildningsserierna i en personlig intrumentpanel och kan komma åt materialet från en rad olika ställen – via SharePoint, via Microsoft Teams eller via en dedikerad app i mobilen. Användare får påminnelser via e-post när en deadline för en utbildningsserie närmar sig och personliga certifikat när de avslutat varje serie. Detaljerade rapporter som visar användarnas status och resultat kan laddas ner via Excel, eller presenteras i visuellt via via Power BI. Storyals Pro finns tillgänglig via Microsoft AppSource – du hittar den här.

Storyals Lite SWE | © Storyals

 

boka gratis demo


Storyals LMS365

Storyals LMS365 är det ni ska välja om ni vill få ut maximalt värde av utbildningsplattformen LMS365 och få full funktionalitet för att skapa och lägga upp egna kurser. Ta vara på medarbetarnas kompetens och bygg en intern utbildningsportal med  egna kurser i LMS365. I de dynamiska kursverktygen i LMS365 drar man enkelt över element från PowerPoint, Word och Microsoft Stream för att skapa sina kurser, spela in möten i Microsoft Teams eller lägga till färdiga utbildningar i SCROM och AICC format. Med Storyals LMS365 kan organisationer både säkra den interna kompetensutvecklingen, jobba smartare och skapa en kultur som premierar fortsatt lärande.

boka gratis demo