Microsoft 365 (Office 365) erbjuder ett flertal applikationer du kan använda dig av för att skapa målande berättelser och nå ut med ditt budskap. In den här Storyals serien får användarna lära sig hur de mer effektivt kan använda PowerPoint och Sway för att skapa och dela sitt budskap och Forms för att följa upp.

I den här Storyals serien får användarna:

 • En överblick av Sway och PowerPoint
 • Vägledning för att snabbat komma igång med Sway
 • Insyn i ny innovation i PowerPoint
 • Verkliga exempel på hur verktygen kan användas

Videofilmerna

Den här Storyals serien innehåller 5 videofilmer.

En snabbtitt på Sway

Längd 1:42 min

I denna snabbtitt får du en överblick av hur du kan använda Sway för att skapa och dela effektfulla presentationer. Denna korta film kan med fördel användas för att väcka intresse och för att introducera utbildningsserien i diverse olika kanaler. 

En snabbtitt på PowerPoint

Längd 1:25 min

I denna snabbtitt får du en överblick av de mest användbara funktionerna i PowerPoint. Snabbtitten kan användas för att presentera utbildningsserien i interna nyhetsbrev och kanaler.  

Nå ut med ditt budskap med Office 365

Längd 11:20 min

I den här introduktionsfilmen får du en överblick av hur du kan använda Sway och PowerPoint för att nå ut med ditt budskap. När du har sett klart den här introduktionsfilmen kommer du att:

 • Ha större förståelse för vilka Office 365 applikationer du kan använda för att skapa effektfulla berättelser
 • Ha övergripande kunskap om Sway respektive PowerPoint
 • Kunna komma igång med att använda Sway och PowerPoint
 • Förstå när du bör använda vad

Sprid din berättelse med Sway

Längd 11:15 min

I denna story-baserade tutorial får du se hur Sway kan användas för att skapa iögonfallande presentationer som kan spridas online. När du har sett klart denna tutorial kommer du att:

 • Kunna skapa en Sway från ett dokument
 • Veta hur man skräddarsyr designen i Sway
 • Kunna infoga media i din Sway
 • Kunna jobba tillsammans med andra på din Sway
 • Veta hur man sprider sin berättelse till resten av världen

Fånga åhörarnas uppmärksamhet med PowerPoint

Längd 11:02 min

I denna story-baserade tutorial får du se hur produktivitetscoachen Ulrika Hedlund använder PowerPoint under sin arbetsdag för att skapa presentationer som fångar åhörarnas uppmärksamhet. När du har sett klart denna tutorial kommer du att:

 • Kunna skapa en presentation tillsammans med andra
 • Veta hur man använder en mall
 • Kunna använda olika bildverktyg
 • Kunna infoga en film i din presentation
 • Veta hur man använder animationer och övergångar