För många har onlinemöten mer eller mindre blivit en norm idag. Att effektivt kunna använda Microsoft Teams för att leda interaktiva möten med ditt team oavsett varifrån ni jobbar, och att kunna hålla professionella möten med externa mötesdeltagare är en viktig färdighet i dagens digitala arbetsplats. Den här utbildningsserien är framtagen för att lära användare leda effektiva möten online.

I den här serien får användarna:

 • Lära sig hur man bäst förbereder ett onlinemöte
 • Få insyn i verktyg som ”Uppmärksamma mig”, omröstningar och grupprum
 • Se hur professionella möten hålls i verkliga scenarier

Videofilmerna

En snabbtitt på Microsoft Teams för att leda interaktiva möten online

Längd 2:10

I denna korta översikt får användarna insikt i hur man kan använda Microsoft Teams för att leda interaktiva möten online. Snabbtitten kan användas för att presentera utbildningsserien i interna nyhetsbrev och kanaler.

Led interaktiva möten online

Längd 17:46

I den här introduktionsvideon får användarna en bättre förståelse om hur man förbereder, genomför och följer upp digitala möten. Efter att ha sett den här videon kommer användarna att:

 • Veta hur man konfigurerar en bra mötesupplevelse
 • Vara mer säkra på att dela skärm
 • Förstå hur olika mötesverktyg kan användas

Briljera i digitala möten

Längd 16:35

I denna story-baserade tutorial kommer användarna att se hur Microsoft Teams kan användas för gruppmöten och professionella workshops. När användarna har sett klart den här filmen kommer de vet hur man kan:

 • Använda ”Uppmärksamma” för att fånga andras uppmärksamhet
 • Skapa omröstningar
 • Dela sin skärm
 • Använda PowerPoint Live
 • Skapa grupprum
 • Spela in och dela möten