Att kunna spara information digitalt i molnet och ha tillgång till den när som helst är en självklarhet för många idag . Men om informationen inte är strukturerad på ett bra sätt, blir det snarare en börda att hitta och hålla koll på allt. I den här Storyals serien får användarna lära sig att använda OneNote för att få digital ordning och reda.

In den här Storyals serien får användarna:

  • Se fördelarna med digitala anteckningsböcker
  • Vägledning att sätta upp OneNote på olika enheter
  • Verkliga exempel på hur OneNote kan användas för att jobba smartare

Videofilmerna

Den här Storyals serien innehåller 3 videofilmer.

En snabbtitt på OneNote

Längd 1:36 min

I denna snabbtitt får du en överblick av fördelarna med digitala anteckningar i OneNote. Snabbtitten kan användas för att presentera utbildningsserien i interna nyhetsbrev och kanaler.  

Få digital ordning och reda med OneNote

Längd 8:21 min

I den här introduktionsfilmen får du en överblick av applikationen OneNote samt en genomgående vägledning av hur du kan komma igång. När du har sett klart den här filmen kommer du att:

  • Ha en bättre förståelse för vad OneNote är och hur du kan använda applikationen i din vardag
  • Kunna skapa egna anteckningar i OneNote
  • Kunna synkronisera dina anteckningar i OneNote och använda applikationen på din dator, mobil och surfplatta

Förenkla livet med digitala anteckningar i OneNote

Längd 10:44 min

I denna story-baserade tutorial får du lära dig hur du kan använda OneNote för att förbereda och följa upp på möten och se hur du kan förenkla ditt liv genom att använda en digital samlingsplats för alla dina anteckningar, foton, kvitton m.m. När du har sett klart denna tutorial kommer du att:

  • Veta hur du ska organisera olika typer av information
  • Kunna använda OneNote för att förbereda möten och ta effektiva mötesanteckningar
  • Kunna söka på information och dela anteckningar med andra
  • Kunna använda OneNote på alla dina olika enheter