Kompetensutveckling för den moderna arbetsplatsen

Välkommen på detta inspirerande webbinarium! Du får möta några av Sveriges ledande experter på området och får vägledning i hur ni bygger ett starkt digitalt ledarskap!

17 mars 2022
Kl. 10-11
Kostnadsfritt webbinarium för beslutsfattare inom HR och Digital Transformation

TA DEL AV DET INSPELADE WEBBINARIUMET

Är din organisation redo för det hybrida arbetet? Nu behöver vi hitta ett hållbart arbetssätt som inkluderar både de som jobbar från kontoret och de som jobbar på distans. Har er personal rätt kompetens och har ni en strategi för att jobba med kontinuerlig kompetensutveckling för att hänga med i den snabba digitala utvecklingen?

Investera i din personal och bygg ett starkt digitalt ledarskap

Begreppet digitalt ledarskap används både när man pratar om organisationer och individer. På individnivå innefattar begreppet att ledarna själva ska ha tillräcklig digital kompetens och bana väg för resten av teamet. Att anamma nya digitala arbetssätt och ta vara på de möjligheter ny teknik erbjuder. På organisationsnivå handlar det om att man effektivt och strategiskt använder företagets digitala tillgångar, såsom mjukvara, molntjänster och andra digitala verktyg, för att åstadkomma mer och nå bättre resultat.

Todays workplace | © Storyals

Så hur gör man då för att stärka det digitala ledarskapet?

På det här webbinariumet får du ta del av trender och innovationer inom digitalt lärande, samt lära dig mer om hur man kan jobbaThree speakers_Swe Webinar 1 | © Storyals proaktivt med digital lärande i organisationer och företag.

Thomas Floberg, Vice VD på Microsoft Sverige och med mångårig internationell erfarenhet från sektorn, pratar om hur Microsoft ser på dagens och framtidens arbete, och vikten av lärande i det dagliga arbetsflödet.

Ulrika Hedlund och Pia Langenkrans från Storyals håller i webbinariumet. De ger både goda exempel och konkreta råd för hur man lyckas med digital kompetensutveckling, samt hur man driver ett starkt digitalt ledarskap inom hela verksamheten.

Du kommer även få en exklusiv förhandstitt på Storyals WorkplaceBuddy. En banbrytande och chattbaserad utbildningsprodukt i Microsoft Teams, som vänder upp och ner på traditionell företagsutbildning!

Det här får du med dig:

  • Omvärldsbevakning & trender inom digitalt lärande.Stella with headset | © Storyals
  • Lösningar och verktyg för digital kompetensutveckling. Vad är ett lyckat koncept?
  • Inspiration, motivation & konkreta råd för hur ni bör jobba för att stärka ert digitala ledarskap.

TA DEL AV DET INSPELADE WEBBINARIUMET