Behöver ni hjälp med adoption av Microsoft Teams och Microsoft 365?

Storyals erbjuder en Microsoft Teams Adoption Workshop där en av våra produktivitetsexperter vägleder processen och hjälper er identifiera en plan som passar just er organisation.

Vissa organisationer kan få den här workshopen finansierad av Microsoft. Kontakta oss för att ta reda på mer.

Upplägg

Introduktionsmöte (1 timme)
Vem bör delta? Projektledare, representant från IT eller motsvarande.

 • Nulägesanalys – vad används och hur?Teams Assessment Workshop | © Storyals
 • Målsättning – vad ska vi uppnå?
 • Nyckelpersoner – vilka ska närvara?
 • Pågående projekt – finns det andra initiativ vi behöver anpassa oss efter?
 • Datum – när ska vi ha vår workshop?
 • Agenda – hur lägger vi upp workshopen?

Inspirationsworkshop för beslutsfattare (3 timmar)
Vem bör delta? Ledningen, Projektledare, IT, HR

 • Målsättning – vad ska vi åstadkomma idag?
 • Drömscenario – vad är möjligt?
 • Användarscenarion – hur skulle det här ändra arbetet för våra medarbetare?
 • Sponsorer – vilka behöver stå backom detta för att nå framgång?

Definiera Personas & Scenarier (2 timmar)
Vem bör delta? Projektledare, IT, HR 

 • Scenaier – hur kan detta appliceras på olika användargrupper?
 • Definiera Personas – vilka personas har ni inom organisationen? Vilka särskilda behov har de?

Planeringsmöte (2 timmar)
Vem bör delta? Projektledare, IT, HR 

För att identifiera åtgärdsplan:

 • Ambassadörsprogram – vilka ska vara våra ”champions”?
 • Kompetenshöjning  – hur ökar vi allas kunskapsnivå?
 • Kommunikationsplan – hur kommunicerar vi budskapen?
 • Adaptionsplan – hur knyter vi ihop allt och bygger för framtiden?
Ladda ner vår Teams Adoption Workshop broschyr här.

Intresseanmälan