Flexibelt och effektivt lärande

Med våra coach-ledda träningsprogram höjer ni snabbt den digitala kompetensen och lär er jobba bekvämt och effektivt med verktygen i Microsoft 365. Träningsprogrammen levereras helt via Microsoft Teams och bygger på Storyals unika utbildningsmaterial i Storyals Pro. För individer och mindre team sätter vi upp utbildningen hos oss. För oganisationer med 50 eller fler användare levererar vi träningsprogrammen i er egen Microsoft-miljö.

 

 

Digitalt Community Gym

Behöver ni höja den digitala kompetensen efter övergången till Teams och den digitala arbetsplatsen? Med Storyals Digitala Community Gym får medarbetarna en plattform dedikerad för digitalt lärande, skräddarsydda webinarium, regelbundna tips och rekommendationer, och möjlighet att ställa ett obegränsat antal frågor till våra produktivitetsexperter.

LÄS MER