Ulbrich startade som ett familjeföretag i den traditionella stålindustrin för över 100 år sedan. Med tiden har de tack vare progressivt ledarskap utvecklats till en modern och fullständigt teknikdriven organisation. Fokus ligger fortfarande på stål och specialmetaller men man erbjuder nu ett bredare produktutbud till kunder över hela världen.  

Distansarbete kräver ny kompetens

Ulbrich har idag över 700 anställda på tolv platser runt om i världen och den årliga försäljningen ligger på drygt 300 miljoner USD. Allt eftersom organisationen övergick till att arbeta mer online och distansarbete blev vanligare, insåg Ulbrich snart behovet av en mer strukturerad digital arbetsplats, kopplad till företagets digitala strategi.

– Vi märkte att IT-avdelningen spenderade all sin tid på att lösa problem relaterade till alla de program våra anställda hade laddat ner för att sköta sitt arbete. Det blev snabbt en ohållbar situation, förklarar Victor D’Amato, VP Corporate Controller på Ulbrich

Ulbrich hade redan tidigare investerat i Microsoft 365 och Officepaketet. De bestämde sig därför att satsa på Microsoft fullt ut och utbilda personalen för att kunna arbeta så effektivt som möjligt i det nya digitala landskapet.

Det finns så många möjligheter och smarta lösningar med Microsoft, och särskilt inom Microsoft Teams. Men det var så gott som omöjligt för oss att lösa personalens kompetensutveckling på egen hand. Vi behövde en långsiktig partner som kunde hjälpa oss och driva ett förändrat arbetssätt, berättar Victor D’Amato.

Ulbrich team | ©

Storyals blev den perfekta samarbetspartnern

Ulbrich hörde talas om Storyals och insåg att de var den samarbetspartner man letat efter. Storyals flexibla träningsprodukter och det personliga engagemanget från deras produktivitetscoacher och Customer Success Managers var precis vad man behövde. För att kunna följa upp och tilldela kurser valde Ulbrich utbildningsprodukten Storyals Pro, kombinerat med ett utbildningsprogram som erbjöd extra support från Storyals produktivitetscoacher.

Storyals bevisade snabbt att de kunde anpassa sig till våra behov, säger Victor D’Amato. och vårt samarbete hjälpte oss förstå vårt behov av kompetensutveckling bättre. Våra medarbetare jobbade nära teamet på Storyals. Kurserna var otroligt välgjorda, baserade på verkliga situationer – och framför allt inte så tråkiga som utbildningsfilmer ofta är! Kombinationen av allt detta gjorde hela skillnaden.

Ulbrich valde till en början att enbart utbilda anställda på ledningsnivå, men insåg snabbt att för att få den önskade effekten behövde man inkludera hela personalstyrkan. Storyals produktivitetscoacher hjälpte företaget att identifiera vilka digitala verktyg och funktioner i Microsoft man skulle fokusera på och man tog fram en träningsplan baserad på utbildningsbehovet.

Investera i ny teknik och kompetensutveckling

Drygt 70% av Ulbrichs personalstyrka har genomgått Storyals kurser och företaget använder dem återkommande för att utbilda ny personal, vidareutbilda delar av personalen, samt få en översyn av kompetensbehovet inom hela företaget. För att uppnå en viss nivå av baskunskaper måste samtliga medarbetare genomgå två till tre kurser innan de släpps in i Teams.

– Företag som rullat ut Microsoft Teams men utan plan eller tillräcklig kompetens i ryggen har fått stora problem, säger Victor D’Amato. Det blir förvirrande och ohållbart för personalen när de inte förstår hur de ska arbeta effektivt med de olika digitala verktygen.

Som så många andra företag under pandemin gick Ulbrich över till distansarbete. Vad som skiljer dem från konkurrenterna är satsningen på digital kompetensutveckling och infrastruktur, vilket i sin tur lett till att de kunnat fortsätta jobba utan större avbrott.

Idag jobbar Ulbrich effektivt via Microsoft Teams. Det är en självklarhet och en del av företagskulturen att samarbeta och kommunicera på plattformen. Genom att sätta upp en dedikerad kanal i Teams genomförde man nyligen ett fullständigt företagsförvärv och skötte hela processen där. Investeringen och satsningen på kontinuerlig digital utbildning har förändrat Ulbrich och sättet man arbetar på i grunden. Det traditionella familjeföretaget är nu väl rustat för framtiden och redo att fortsätta utvecklas med tiden.

Storyals produkt:

Ulbrich Operator | ©