Storyals kan stolt tillkännage att vi uppnått Microsoft’s specialiseringsstatus “Advanced Specialization in Adoption and Change Management”.

Denna avancerade specialiseringsstatus tilldelas Microsoftpartners som besitter bred kunskap och dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt hjälpa kunder driva förändringsarbete och ökat nyttjande av Microsoft 365. Specialiseringen lanserades av Microsoft i syfte att hjälpa kunder enklare identifiera Microsoftpartners med relevant och bevisad expertis inom adaption av Microsoft 365 och förändringsledning.

Det här är verkligen resultatet av alla våra medarbetares hårda jobb! säger Ulrika Hedlund, grundare och VD på Storyals.

”För att bli tilldelad denna specialiseringsstatus var vi tvungna att dokumentera och visa upp ett antal milstolpar och kriterier, relaterade till digital transformation och digitalt arbete. Jag är så glad och stolt över att vi nu har ett formellt erkännande för allt det fantastiska arbete vi gör”, fortsätter Ulrika.

Nyligen genomförda studier visar att organisationer som arbetar aktivt med effektiv förändringsledning når eller överträffar sina mål sex gånger oftare än organisationer som inte har en solid förändringsstrategi på plats. För att lyckas med digital transformation inom organisationen måste slutanvändarna vara öppna för ett förändrat arbetssätt, samt aktivt implementera och använda de nya digitala verktygen smartare i sitt arbete.

För mer info kontakta oss på hej@storyals.se.

Läs mer om Storyals i Microsoft Adoption Partner Gallery.

Advanced Specialization in Adoption and Change Management | © Storyals AB