Storyals kan stolt tillkännage att vi har fått uppdraget att hjälpa sydafrikanska Metropolitan Retail på deras digitala resa, med siktet inställt på digital adaption och kompetensutveckling – och samarbetet har redan burit frukt på flera plan. Inspirerad av Metropolitans team har vi tagit fram en avatar som bättre representerar demografin och kulturen i Sydafrika – och världen i stort.

Storyals nya samarbete med Metropolitan Retail är resultatet av vår expansion i Sydafrika, ledd av vår Sales Manager Rushda Davids. Redan i uppstartsfasen av vårt samarbete har Metropolitans team visat prov på en enorm vilja att arbeta för ökad digital kompetens, för att få överbygga den digitala klyftan inom organisationen och driva fram ett förändrat arbetssätt. Tillsammans har ledningen, och tongivande avdelningar inom verksamheten, tagit sig an det digitala förändringsarbetet med gemensamma krafter och ett imponerande engagemang!

Tack vare en öppen dialog med Metropolitan Retail har vi också fått insikt i hur de arbetar med frågor som inkludering och mångfald. Inspirerade av deras team har vi därför utvecklat en ny avatar som bättre speglar demografin och kulturen i Sydafrika. På Storyals arbetar vi i mångkulturella team och med medvetenheten om att alla individer är unika, vare sig det handlar om socioekonomisk ställning, ålder, funktionsvariationer, religiösa övertygelser eller andra ideologier.

Att introducera avataren Stacy i de forum och lärplattformar vi använder för våra kunder är ett litet steg i att bidra till en större mångfald. Att våga ta ställning för det man tror på utgör en viktig katalysator för förändring. Vi är därför oerhört stolta att få arbeta tillsammans med en organisation som inte tvekar att ta sig an de riktigt viktiga frågorna.

För mer info, kontakta oss på hej@storyals.se.

Storyals nya samarbete med Metropolitan Retail är resultatet av vår expansion i Sydafrika, ledd av vår Sales Manager Rushda Davids. Redan i uppstartsfasen av vårt samarbete har Metropolitans team visat prov på en enorm vilja att arbeta för ökad digital kompetens, för att få överbygga den digitala klyftan inom organisationen och driva fram ett förändrat arbetssätt. Tillsammans har ledningen, och tongivande avdelningar inom verksamheten, tagit sig an det digitala förändringsarbetet med gemensamma krafter och ett imponerande engagemang!