Gör Storyals självtest för att se din användarmognad av Microsoft Teams. Få en helhetsbild av vilken användarnivå du ligger på och vilken utvecklingspotential du fortfarande har kvar att utforska.

Under de senaste åren har en stor andel organisationer börjat använda Microsoft Teams. Många har blivit positivt överraskade över hur enkelt medarbetare och hela organisationer har anpassat sig till det nya digitala arbetssättet.

TESTA DIN ANVÄNDARMOGNAD AV MICROSOFT TEAMS HÄR!

Med Microsoft Teams introduceras ett helt nytt, mer holistiskt, sätt att arbeta tillsammans – ett modernt sätt att kommunicera och samarbeta via en enda plattform. Istället för att skicka e-postmeddelanden sker kommunikation i mer informella chattforum. Istället för att bifoga filer till varandra som sedan uppdateras individuellt erbjuder Microsoft Teams ett mer naturligt sätt för användare att samarbeta i realtid i samma dokument. I stället för att ses fysiskt, sker möten online och idéer fångas upp på digitala whiteboards. Så även när vi går tillbaka till kontoret är det inte längre ett alternativ att återgå till gamla, mindre effektiva arbetsmetoder.

Eftersom det moderna, digitala arbetssättet är här för att stanna är frågan:
Hur effektivt använder vi Microsoft Teams? Klarar vi oss bara hjälpligt, eller behärskar vi till fullo denna plattform som en majoritet av oss numer använder i vårt dagliga arbete?

Arbetar du verkligen effektivt i Microsoft Teams? | © Storyals AB

Handen på hjärtat – hur effektivt jobbar du i Microsoft Teams?

Vare sig du jobbar på distans, från kontoret eller en hybridmodell, blir frågan ändå densamma: Hur effektivt jobbar du i Microsoft Teams? Har du fått tillräcklig utbildning och vägledning? Lyckas du hålla dig ajour med alla ändringar och kontinuerliga uppdateringar? Ta reda på hur det ligger till med hjälp av Storyals enkla självtest!

Storyals har tagit fram ett självtest som gör att du enkelt får en bättre bild av din användarmognad av Teams. Ditt resultat presenteras i en personlig rapport där du ser hur väl du har anpassat dig till den nya digitala arbetsplatsen. Självtestet hjälper dig identifiera vilken kunskap du ev. saknar, utvecklingspotential, samt förslag på kompetensutveckling. 

Testet kan även vara till nytta för chefer och teamägare som vill få en bättre förståelse över medarbetarnas kunskapsnivå och behov av kompetensutveckling.

Hur funkar det?

Testet är enkelt och tar bara några minuter. Det innehåller tio olika påståenden om Microsoft Teams och för varje påstående betygsätter du din egen kompetensnivå från 1–5. När du gjort klart testet får du en personlig rapport med en sammanfattning av ditt resultat. I rapporten får du även rekommendationer på nästa steg och vad du kan göra för att öka din digitala kompetens.

Självtest i Microsoft Teams | © Storyals AB

Hur kan det användas?

Man vet ingenting om det man inte vet helt enkelt! Om man inte är medveten om vad man kan göra i Microsoft Teams, och vilka funktioner som finns, riskerar man att fastna i ineffektiva arbetsmönster som leder till frustration både för en själv och sina medarbetare. Med det här självtestet får du enkelt en bättre bild av din användarmognad i Teams – och får vägledning i hur du kan öka kompetensen. Det här testet är också ett grymt verktyg för alla teamägare att ge till sina teammedlemmar. Om vissa teammedlemmar exempelvis inte vet hur man använder @omnämningar för att kommunicera, hur man deltar i digitala möten, eller hur man delar och samarbetar i gemensamma dokument, då påverkar det naturligtvis arbetsresultatet för hela teamet.

Vi hoppas att du får nytta av det här testet, och att det hjälper dig och ditt team få en bättre förståelse för hur ni kan öka er digitala kompetens och frigöra mer av er outnyttjade potential!

testa din ANVÄNDARMOGNAD AV MICROSOFT TEAMS nu!