HeidelbergCement är en ledande tillverkare och leverantör av tunga byggmaterial som cement, betong, samt sten- och bergmaterial till bygg- och anläggningssektorn, med 53,000 anställda och verksamhet över hela världen. Region Northern Europe omfattar åtta länder inom Norden och Baltikum. Verksamheten genomsyras av ett fokus på långsiktig hållbarhet i alla led, såväl när det gäller miljöpåverkan och användande av naturresurser, som när det gäller säkerhet och hälsa för medarbetarna. 

HeidelbergCement | ©

Uppdrag: Maximera värdet på IT-investering

Den lokala IT-avdelningen inom region Northern Europe konstaterade i samband med att de rullade ut Microsoft 365 inom företaget, att de stod inför ett utbildningsbehov. För att maximera investeringen behövde medarbetarna först informeras om fördelarna med de nya verktygen och sedan erbjudas en grundläggande utbildning i nya digitala arbetssätt med hjälp av verktyg i Microsoft 365. Koncernen tillhandahöll redan ett utbildningsprogram på global nivå, men detta riktade sig till mer hängivna användare med egen motivation att fördjupa sig. Det fanns ingen utbildningsform på en mer lokal nivå, eller på svenska. 

– Vi vet av erfarenhet att lokalt språk är viktigt om vi verkligen vill nå ut och undvika att skapa onödiga barriärer för våra användare, speciellt för dem som bara vill att ”det ska fungera”, men kanske inte är så roade av funktionalitetsmöjligheter som sådana, berättar Emma Sjöberg, Head of Communications HeidelbergCement Northern Europe. 

Emma - Heidelberg | ©

Vi kom i kontakt med Storyals och såg att med hjälp av deras Storyals Lite-produkt kunde vi på ett effektivt sätt nå ett stort antal av våra medarbetare som kan ta till sig materialet när det passar dem, när behovet uppstår, fortsätter Emma.

Tack vare att man fokuserade på att tidigt nå ut till alla användare inom regionen på en grundläggande nivå, har HeidelbergCement lyckats effektivisera kommunikationen och förbättra samarbetet bland medarbetarna och på så sätt rivstartat resan mot en hälsosam ROI på sin investering inom IT. 

Implementering

HeidelbergCement valde utbildningprodukten Storyals Lite, vilken ger dem tillgång till Storyals utbildningsmaterial och kurser på svenska. Man började med att hålla introduktionsmöten via Teams, och därefter erbjöds tre webbinarium med olika teman under året, där Storyals produktivitetscoacher visade exempel på arbetssätt och svarade på frågor i realtid. Varje webbinarium drog ca 150 deltagare och återkopplingen efteråt visar att innehållet i utbildningen låg på en bra nivå som gjorde det lättillgängligt för de flesta.  

Som komplement till Storyals Lite investerade HeidelbergCement även i ett så kallat ”Digitalt Gym”, ett forum i Teams där de anställda kan ställa frågor och få svar och tips från Storyals produktivitetscoacher.

– Flera av våra medarbetare har nu börjat arbeta med OneDrive och SharePoint och ser fördelarna med detta, berättar Emma. Inte minst genom att bifoga länkar i stället för statiska bilagor i mejl.  

Viktigt med en känsla för människors drivkrafter

Som i de flesta sammanhang skiljer det sig mycket i hur road man är av att utforska nya möjligheter och sätt att arbeta. Emma berättar att en del tycker att nya tekniska verktyg känns som en belastning och ett stressmoment, medan andra tycker att jobbet har blivit roligare och mer kreativt. Därmed har medarbetarna olika utgångsläge.   

Det är viktigt att den som utbildar på det här området har förståelse och känsla för människors beteenden och drivkrafter, att de lägger sig på en nivå som fungerar för den stora massan, förklarar Emma.  

Det går inte att övertyga eller övertala någon att ändra sitt arbetssätt från en dag till en annan, det riskerar snarare att få motsatt effekt, och skrämma bort. Då blir distansen större och tröskeln högre. Jag tycker att Storyals produktivitetscoacher har lagt sin utbildning på en nivå som tydligt månar om att vi som kund får med hela vårt team på den digitala resan. 

Avslutningsvis är Emma Sjöberg särskilt nöjd med hur Storyals produkter håller sig relevanta.   

Normalt sett blir en IT-relaterad kurs ganska snart för gammal, men det ser jag inte som en risk med Storyals kurser. I takt med att verktygen utvecklas och behoven förändras uppdateras deras produkter kontinuerligt.

Heidelberg Dashboard | © Storyals

Storyals produkt: