På Storyals jobbar vi för att inspirera, motivera och utbilda organisationer i nya digitala arbetssätt som passar i det moderna arbetslivet. Vi hjälper till med den digitala transformationen så att alla i personalen har rätt kompetens för att använda de digitala verktygen i Microsoft 365, förstår hur de används och inser fördelarna med nya digitala arbetssätt.

STARTA SJÄLVTEsTET FÖR DIGITALA LEDARE

För att ta steget fullt ut och verkligen optimera sättet du jobbar med digitala verktyg har vi tagit fram utbildningsprogrammet Digital Leadership Program. Som en del av programmet har vi utvecklat en 10-stegsmodell för hur man blir en digital ledare.

Så vad är en digital ledare kanske du frågar dig själv? Det långa svaret hittar du i vår bloggartikel Vad är Digitalt Ledarskap? Men det korta svaret är att en digital ledare är någon som på ett effektivt och strategiskt sätt använder digitala verktyg och hjälpmedel i sitt vardagliga arbete för att uppnå önskade resultat.

I den här bloggartikeln delar vi med oss av vår 10-stegsmodell och ger dig tillgång till Storyals självtest för digitalt ledarskap. I vanliga fall använder vi den som en del i utbildningsprogrammet för att testa den digitala kompetensen hos deltagarna, men vi tycker helt enkelt att den är för bra för att inte dela med fler! Efter att ha gjort självtestet får du en personlig rapport med din digitala ledarskapspoäng som ger dig ett mått på din samlade digitala kompetens, samt vad du kan göra för att utvecklas vidare.

10-stegsmodell för digitala ledare

10-stegsmodellen består av tio digitala kompetensområden som enligt vår erfarenhet värderas som de mest relevanta av chefer och anställda. Vi coachar enbart organisationer som jobbar med Microsoft 365, men modellen kan användas även om man använder andra digitala plattformar. Om du behärskar de olika kompetensområdena i modellen kan du enligt vår mening kalla dig själv en digital ledare.

Digital Leadership Assessment Whiteboard Swedish | © Storyals

Det är viktigt att betona att vem som helst kan bli en digital ledare. Det är alltså inte en titel förbehållen tech-specialister eller chefer. Med rätt mindset och en positiv syn på teknik och digitala hjälpmedel kan alla bli digitala ledare!

Här nedan har vi listat de 10 kompetensområdena alla digitala ledare bör behärska.

Som digital ledare behärskar jag att:

  1. Uppnå “digital harmoni”
  2. Hantera mitt dagliga schema och mina ”att-göra” listor
  3. Kommunicera effektivt digitalt
  4. Leda engagerande möten online
  5. Visualisera strategier, planer och mål
  6. Dela och samarbeta på dokument
  7. Hålla koll på min arbetsgrupps aktiviteter och framsteg
  8. Hitta och dela information på ett säkert sätt
  9. Förse mitt team med den information och kunskap de behöver
  10. Fånga, och följa upp frågor, risker, idéer och förbättringsförslag

Självtest för digitala ledare

Storyals självtest för digitala ledare består av tio påståenden. För varje påstående rankar du din kompetens på området och ger ett betyg mellan 1 och 5. När du avslutat testet får du din personliga rapport med din digitala ledarskapspoäng och rekommendationer på hur du kan utvecklas vidare.

Alla kan bli digitala ledare | © Storyals

Du kan ta testet igen efter att ha följt rekommendationerna och använt fler digitala verktyg i din vardag och då se hur din poäng har utvecklats. Vill du veta mer om Storyals utbildningsprodukt och våra utbildningsprogram för digitala ledare? Boka då ett möte med en av våra experter redan idag!  

STARTA SJÄLVTEsTET FÖR DIGITALA LEDARE