Rusta personalen för distansarbete via Microsoft Teams

Med hänsyn till det som nu händer i världen och med det globala hälsoläget vänder sig organisationer till teknologi för...

Read More

Vad är Microsoft Teams?

Microsoft Teams är inte en ny produkt, men det råder fortfarande viss förvirring om vad det är och hur det kan förbättra arbetsplatsens produktivitet. Vissa tror att det bara är en chatt-app. Men sanningen är att Microsoft Teams är en extremt kraftfull applikation som används för att  effektivisera samarbete och förbättra kommunikation.

Read More